Tag Archives: manemetr

Materia?y dobrej jako?ci

Odczynniki chemiczne to jednostkowe zwi?zki chemiczne lub przygotowane wed?ug ?ci?le okre?lonej procedury mieszaniny tych zwi?zków, s?u??ce do przewidywanego sposobu wykorzystania przewa?nie w pracy laboratoryjnej. Zwyk?y cz?owiek nie jest ?wiadom tego, i? odczynniki chemiczne mog? posiada? konkretn? czysto?? substancji lub te? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Materia?y dobrej jako?ci