Tag Archives: smarowanie

Wybór oleju

Kiedy idziemy do sklepu w celu zakupu oleju silnikowego, to zazwyczaj pojawia si? problem. Pó?ki bowiem uginaj? si? od ró?nego rodzaju produktów. Najlepiej jednak wybra? oleje silnikowe popularnej marki. Nie warto kierowa? si? cen?, poniewa? niedrogie produkty mog? nie spe?ni? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Wybór oleju

Smarowanie silnika

Kupuj?c ró?nego rodzaju olej mobil nale?y w pierwszej kolejno?ci zwraca? uwag? na koszty. Jest to bardzo wa?ne, gdy? w ró?nych sklepach ró?nica mo?e by? naprawd? znaczna. Wystarczy w jak?kolwiek wyszukiwark? wpisa? konkretn? mark? np. „castrol 5w40”, ?eby odnale?? sklepy, w … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Smarowanie silnika

Dobry olej do auta

Kupuj?c wszelkiego rodzaju olej elf nale?y najpierw zwraca? uwag? na koszty. Jest to niezwykle istotne, poniewa? w ró?nych sklepach ró?nica mo?e by? naprawd? znaczna. Wystarczy w dowoln? wyszukiwark? wpisa? konkretn? mark? np. „olej castrol”, a?eby znale?? sklepy, w których jest … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Dobry olej do auta